2020/2021-es tanév felvételi tájékoztató

Kedves zenetanulás iránt érdeklődő Gyerekek, kedves Szülők!

A Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021-es tanévre alapfokú művészeti (zenei, színjáték, néptánc) tanulmányokra felvételt hirdet.

Kérjük, hogy az érdeklődők a jelentkezési lapot töltsék ki és az alábbi módok egyikével intézményünkbe juttassák el:

e-mailben: prelud.bicske@gmail.com

személyesen vagy postai úton: 2060 Bicske, Szent István út 6.

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az újonnan jelentkező gyermekek számára (felvételi) meghallgatást a jelenlegi veszélyhelyzet miatt várhatóan csak augusztus végén tartunk, melynek pontos időpontjáról a nyár folyamán küldünk értesítést.

A zenei tanulmányokra jelentkező gyermek számára a meghallgatás a következőket tartalmazza:

  1. Kollégáink által bemutatott rövid, egyszerű ritmus visszatapsolása
  2. Néhány hangból álló dallam hallás utáni visszaéneklése
  3. Korának megfelelő szintű gyermekdal önállóan eléneklése

A színjáték tanulmányokra jelentkező gyermek számára a meghallgatás a következőket tartalmazza:

  1. Korának megfelelő (rövid) vers/szöveg önálló előadása
  2. Játékos feladat megoldása

Választható tantárgyak:

szolfézs előképző, néptánc, zongora, szintetizátor, színjáték, hegedű, gordonka, gitár, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tuba, ütőhangszerek, népiének, népi hegedű, népi brácsa, népi furulya

 Minden művészet iránt érdeklődő gyermeket szeretettel várunk!